Het ontstaan van Veemarkt.

Sinds Rotterdam uitgroeide van een dorp tot een stad zijn er al veemarkten gehouden. De eerste vergunning dateert van 1299,
verstrekt door Wolfert v Borselen.
wol-v-borselen

Hij gaf Rotterdam zijn stadrechten in 1299.
In dat zelfde jaar, na een conflict met het
stadsbestuur van Dordrecht, werd hij
opgehangen (gelyncht) in Delft.
Gelukkig voor ons was zijn handtekening
geldig om de eerste veemarkt te
organiseren op de gemeentelijke weide
aan de Meent
en daarna kwam de eerste paardenmarkt aan de Lombaertstrate.
Het heeft nog eeuwen geduurd alvorens
er voor de veemarkt een vaste plaat
kon worden gevonden.
Pas door de invoering van het reglement
op- 
het houden der Beestenmarkten,
mitsgaders het mark-staen en Hekkengeld
. werd betaald!
Door dit artikel kon op 15 augustus 1815 een poging worden ondernomen
om deze handel, in vee, enigszins in meer geordende banen te leiden.
Dit regelement bepaalde dat niemand; eenig beest, het zij Os, Koe,
Vaers, Kalf, Schaep, Lam of Varken, Vet of Mager op de publieke straten
in de stad of onder Jurisdictie afzonderlijk te koop mogen stellen maar al
hetzelve Vee op de Nieuwe of Beestenmarkt moeten brengen op een boete
van drie gulden voor de eerste keer en van zes gulden voor de tweedereize.
Waar heb ik meer gehoord en gezien; Een auto
die aan de openbare weg
staat geparkeerd en waar een papier met te koop’ achter het raam is geplakt,
valt volgens de Rotterdamse APV echter onder de noemer ‘parkeerexcessen’.
De letterlijke tekst van artikel 5:3 luidt als volgt: ‘Het is verboden op een door
het college (burgemeester en wethouders, red.) aangewezen weg een voertuig
te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen’.
Op straffe van…………….. 
            

 kaartjeslagveld1915  
Tot 1853 leidde de veemarkt op deze
plek een zorgeloos bestaan.

Toen moest men plotsklaps verhuizen
naar het Hofplein, Dat was toen een
knus dorpspleintje. Ook op dit veld, het Beestenveld genaamd, werden kermissen gehouden.1842

 

 

Deze prent uit 1845 laat zien dat er inderdaad op het Hofplein ooit veemarkt
werd gehouden.
hofpleinveemarkt   
 Veertien jaar bleef de Veemarkt op de
Beestenmarkt- Hofplein, om uiteindelijk in 1867 te verhuizen naar de Boezemsingel.-Boezemweg. 

veemarkt-1930-1

in-1905-was-er-kermis-op-het-veemarktterrein

veemarkt-1946-paarden-omloop
Hier heeft de Veemarkt het tot 31 december 1973 uitgehouden
om daarna verplaatst te worden naar de Spaansepolder.

    veemarkt-009-pisbak                                

Er ontsnapte ook wel eens een koe die van
de Veemarkt naar het Abattoir werd gebracht. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Abattoir aan de Boezemstraat