algemene-begraafpl-crooswijk-1862
de Algemene Begraafplaats- Crooswijk
is in 1832 geopend. Voor die tijd was het
normaal om overledenen te begraven in of
bij de kerk.
Maar hoe meer graven er in de
kerk kwamen, hoe meer stank er in de kerk
rond hing. De vloeren lagen vaker open en
het begon steeds meer te stinken. Daar
kom ook de term "Rijke stinkers " vandaan.
In 1827 kwam er een koninklijk besluit om
het begraven binnen de bebouwde kom te
verbieden. Rotterdam moest op zoek naar
een plek buiten de stad.En kocht toen de
buitenplaats "Huyse te Krooswijck" op.
De ligging aan het water was ook praktisch,
Konden de doden per lijkschuit worden
aangevoerd. In 1832 moest naar aanleiding
van een
Cholera-Epidemie de begraafplaats,
die nog niet klaar was, al in gebruik worden
genomen. Eduard Koning, zandkruier van
beroep, werkte op de begraafplaat kreeg
cholera en was de  eerste die er begraven
werd. Wegens het klassenstelsel in een
vijfdeklassegraf.
begraafpl-crooswijk
Dit is de oude poort (linker Rottekade)doet
tot 1915 dienst.Het beeldhouwwerk boven
de poort is te nagedachtenis van de eerste
dode Eduard Koning. De nieuwe poort ligt
aan de Kerkhoflaan.
nieuwe-ingang-kerkhof1935
De begraafplaats is drie keer uitgebreid. Vlak
bij de oude poort staat een beukenboom die
geplant is in 1822.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Wandelroutes
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan
van de begraafplaats Crooswijk zijn in 2007
twee wandelroutes over de begraafplaats
uitgezet. Een culturele wandelroute en een
groene wandelroute. De culturele route gaat
langs monumentale graven en bijzondere
beelden, zoals die ter nagedachtenis aan de
militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog. De groene wandelroute gaat
langs de vele bijzondere groene plekken op
de begraafplaats. Beide routes zijn
verkrijgbaar bij de receptie van de
begraafplaats. Op de achterzijde van deze
brochure vindt u een plattegrond van de
begraafplaats.
Algemene Begraafplaats Crooswijk
Kerkhoflaan 1-5
3034 TA Rotterdam (010) 489 85 40
Email:info@begraafplaatsen.rotterdam.nl

 

R.K. Laurentius Begraafplaats.
Deze begraafplaats is vernoemd naar
de heilige Laurentius van Rome.
Vanaf 1827 mochten er geen doden
meer in kerken begraven worden.
De Rotterdamse Katholieken hadden
daardoor geen begraafplaatsen meer.
In 1864 kreeg het bisdom Haarlem van
de gemeente Rotterdam toestemming
om de toenmalige buitenplaats.
Groenendaal in Crooswijk in te richten
als rooms-katholieke begraafplaats.
Deze buitenplaats was in het bezit van
de familie Tholen, die het nalieten aan
het bisdom. Op 18 oktober 1867 werd
hier de eerste dode begraven
begraafplaats-st-lau1923
Foto uit 1923
Het ontwerp van de begraafplaats is
van architect H.J van den Brink.Hij liet
zich inspireren door de Italiaanse
dodenakkers in de vorm van een om-
muurde heilig veld. Santo campo,met
centraal een kapel.
kapel-rk-begraafpplaats
Deze kapel werd in 1963 vervangen
door een nieuw kapel maar de
fundering hier van gaf al gauw
problemen dus in 2001 afbreken.
nieuwe-kapel-op-de-rooms-katholieke-begraafplaats-1964
De huidige kapel is ontworpen door
laurentius-kapel
Francine Houben en architectenbureau
Mercano.
Langs de buitenrand  is een
Neoromaanse Arcade gebouwd met
dubbele grafkelders eronder.
arcade

Klik op de Foto,s voor vergroting

historie-r_k_-begraafplaats-en-crematorium-st_-laurentius